BEDRIFTSFLYTTING FRA  A TIL Å

FlytteEksperten utfører alle typer bedriftsflyttinger, fra enkle timejobber – til komplekse flytteprosesser over flere måneder. Hovedsakelig kan man dele flytteprosjektene vi utfører, i 3 hovedkategorier:

1.   BASIC BEDRIFTSFLYTTING

A)  FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, og de ansatte i firmaet pakker/ merker.
B)  FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
C)  FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.
 

2.   BASIC BEDRIFTSFLYTTING PLUSS

A)  FlytteEksperten assisterer bedriftens prosjektleder med råd og planverktøy, samt deltar i møter etter behov.
B)  FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, og de ansatte i firmaet pakker/ merker.
C)  FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
D)  FlytteEksperten monterer eventuelt innkjøpte møbler, setter opp hyllereoler, monterer hyller og bilder på vegger, m.m.
E)  FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.
F)  FlytteEksperten utfører flyttevask i det gamle lokalet.
 

 3.  TOTALPROSJEKT BEDRIFTSFLYTTING

A)  FlytteEksperten har hovedansvaret for prosjektledelsen i bedriftens flytteprosess.
B)  FlytteEksperten organiserer og utarbeider inventarlister, møbelplaner, merkeplaner, etc.
C)  FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, organiserer pakking og merking (i tillegg til det bedriften gjør selv).
D)  FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
E)  FlytteEksperten monterer eventuelt innkjøpte møbler, setter opp hyllereoler, monterer hyller og bilder på vegger, m.m.
F)  FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.
G)  FlytteEksperten forhandler tilbakelevering av de gamle lokalene.
H)  FlytteEksperten utfører sparkling, maling og eventuelt riving, samt avsluttende flyttevask.
 *Kategoriene over (1,2,3) er bare eksempler på hvordan oppdraget kan se ut. Flytteplanen vil alltid bli tilpasset bedriftens behov.

Les gjerne mer om «VÅR MODELL» her.

PROSJEKTLEDELSE

FlytteEksperten har flere dyktige prosjektledere, som har hatt ansvaret for store og komplekse flytteprosesser i privat og offentlig sektor. I et totalprosjekt, kan det noen ganger være behov for å engasjere en ekstern prosjektleder, som tar hovedansvaret for fremdriften i prosjektet. I majoriteten av flytteprosjekt, vil det imidlertid være tilstrekkelig med en rådgiver, eller en «flyttegeneral» som assisterer bedriftens interne prosjektleder i større eller mindre grad. FlytteEksperten vil uansett hjelpe til med å finne den riktige løsningen, uten å komplisere eller overselge behovet for prosjektledelse.

BEFARING OG PRISTILBUD

Før et endelig pristilbud kan gis, vil det nesten alltid være nødvendig med en rask befaring. Tilsynelatende små ting, som størrelse på heis, antall meter til utgangen, parkeringsforhold og lignende, kan gjøre store utslag i forhold til beregningen av en jobb. Det viktigste i forhold til et pristilbud, vil imidlertid være å sette opp en god inventarliste. Dette kan gjøres av bedriften selv, eller vi kan gjøre det etter en befaring. Hvis flyttemengden er godt definert, vil FlytteEksperten alltid kunne tilby fastpris.

 

Ring oss gjerne!  Telefon: 90 20 10 90

" Takk for en vel utført jobb, som ble utført effektivt og på en fin måte i samsvar med kontrakt "

Gisle Evensen - Rica Eiendom Holding AS

RicaEiendom_logo
oslo_adv

"Jeg er svært fornøyd med jobben deres og hele prosessen "

Arne Heiestad - Advokat/partner

payexmail

" Vi ble møtt av profesjonelt personale som roet oss ned og loset oss trygt gjennom hele prosessen.

Vi kan trygt anbefale FlytteEksperten til andre potensielle kunder "

Christine Liland - Quality Manager

avan

" Bedre service har vi ikke vært borti! Alt gikk etter planene, og ekstraarbeid som dukket opp underveis ble tatt på strak arm.

Tusen takk for kjempe god hjelp! "

Maria Madsen - Office Manager

Saatchi-Saatchi-LOGO

" Vi snakket med flere flyttebyråer og FlytteEksperten var vårt førstevalg. De var ryddige og behagelig å forholde seg til gjennom hele prosessen.

De var presise, vennlige og kom med gode forslag til oss slik av vi klarte å flytte så effektivt som mulig, både med hensyn til tid og penger.

Vi anbefaler FlytteEksperten til alle! "

Magnhild Foldøy - Project Manager

image001

" Godt fornøyd med både planlegging og gjennomføring av flyttingen "

Morten Eibak - SKAB Norge AS

Wartsila-logo_300


Deres kompetanse og flytteledelse gjorde at flytteprosessen ble en positiv erfaring."

" FlytteEksperten leverte det rimeligste anbudet og holdt oss fortløpende oppdatert på kostnadssiden.

- Marius Haug - Manager Project Engineering

KONTAKTSKJEMA
Ved å fylle ut skjemaet under, vil vi følge opp henvendelsen i løpet samme, eller påfølgende arbeidsdag.

I de fleste tilfeller vil det være ønskelig med en befaring og et kort møte, slik at oppdraget blir godt definert – og vi kan gi et nøyaktig pristilbud.

For enklere prosjekt, vil det være mulig å gi et prisestimat kun basert på inventarlisten og informasjon om adkomst ut- og inn. Fyll i så fall ut en: TILBUDSFORESPØRSEL