FOKUS PÅ KUNDENS FAKTISKE BEHOV

FlytteEkspertens forretningsmodell bygger på 3 grunnprinsipper:
                                                                                         
1. Bedriftens behov skal alltid stå i sentrum 
2. Prosessen skal være enkel og oversiktlig

3. Eksperter gjør jobben best

Kjernevirksomheten

FlytteEkspertens kjernevirksomhet er planlegging og gjennomføring av fysiske flytteoperasjoner. Her leverer vi alle undertjenestene selv, med ambisjon om å være best i klassen. Som flytteoperatør ønsker vi at kjernevirksomheten skal stå for hoveddelen av omsetningen, og ikke være avhengig av diverse «tilleggstjenester» som kunden egentlig klarer seg uten.

En annerledes modell

Mange flytteaktører satser stadig mer på fasen r selve flytteoperasjonen. Tjenestespekteret omfatter alt fra overordnet prosjektledelse – til innsalg av nyanskaffelser. Dette har ført til noe uklare skillelinjer mellom ledelse, rådgivning og salg. Når det gjelder produkter og tjenester der andre aktører er inne i bildet, har Flytteeksperten derfor valgt å innta en nøytral rådgiverrolle, uten økonomiske bindinger til utvalgte leverandører.

Behovsanalyse

Vi starter gjerne med et uforpliktende møte, der vi forteller om de ulike momentene i et flytteprosjekt og valgene man står overfor. Deretter foretar vi en enkel behovsanalyse. FlytteEksperten har ingen økonomisk egeninteresse i bestemte valg, og kan således anbefale de beste og rimeligste løsningene.

Kostnadskontroll og forutsigbarhet

Vårt utgangspunkt er at bedriften alltid skal sitte i førersete, med kostnadskontroll og forutsigbarhet under hele flytteprosessen. Bedriftens prosjektleder skal få tilpassede styringsverktøy og hjelp etter behov, slik at prosessen blir så enkel og oversiktlig som mulig. Med FlytteEksperten som samarbeidspartner skal prosjektleder være trygg på at produktene og tjenestene som bestilles er fornuftige – og at flytteoppdraget er i de beste hender.

Ring oss gjerne!  Telefon: 90 20 10 90

" Takk for en vel utført jobb, som ble utført effektivt og på en fin måte i samsvar med kontrakt "

Gisle Evensen - Rica Eiendom Holding AS

RicaEiendom_logo
oslo_adv

"Jeg er svært fornøyd med jobben deres og hele prosessen "

Arne Heiestad - Advokat/partner

payexmail

" Vi ble møtt av profesjonelt personale som roet oss ned og loset oss trygt gjennom hele prosessen.

Vi kan trygt anbefale FlytteEksperten til andre potensielle kunder "

Christine Liland - Quality Manager

avan

" Bedre service har vi ikke vært borti! Alt gikk etter planene, og ekstraarbeid som dukket opp underveis ble tatt på strak arm.

Tusen takk for kjempe god hjelp! "

Maria Madsen - Office Manager

Saatchi-Saatchi-LOGO

" Vi snakket med flere flyttebyråer og FlytteEksperten var vårt førstevalg. De var ryddige og behagelig å forholde seg til gjennom hele prosessen.

De var presise, vennlige og kom med gode forslag til oss slik av vi klarte å flytte så effektivt som mulig, både med hensyn til tid og penger.

Vi anbefaler FlytteEksperten til alle! "

Magnhild Foldøy - Project Manager

image001

" Godt fornøyd med både planlegging og gjennomføring av flyttingen "

Morten Eibak - SKAB Norge AS

Wartsila-logo_300


Deres kompetanse og flytteledelse gjorde at flytteprosessen ble en positiv erfaring."

" FlytteEksperten leverte det rimeligste anbudet og holdt oss fortløpende oppdatert på kostnadssiden.

- Marius Haug - Manager Project Engineering

KONTAKTSKJEMA
Ved å fylle ut skjemaet under, vil vi følge opp henvendelsen i løpet samme, eller påfølgende arbeidsdag.

I de fleste tilfeller vil det være ønskelig med en befaring og et kort møte, slik at oppdraget blir godt definert – og vi kan gi et nøyaktig pristilbud.

For enklere prosjekt, vil det være mulig å gi et prisestimat kun basert på inventarlisten og informasjon om adkomst ut- og inn. Fyll i så fall ut en: TILBUDSFORESPØRSEL