Tilbudsforespørsel

Skjemaet egner seg best for enklere flytteprosjekt. For et godt estimat, er det viktig å beskrive inventaret/ flyttemengden så nøyaktig som mulig. Det er også viktig å beskrive adkomsten på ut- og inn-adressen.

Skjemaet kan også benyttes til bestilling av lagertjenester.

For større flytteprosjekt, vil det være ønskelig med en befaring og et kort møte, slik at vi kan gi et nøyaktig pristilbud. I så fall holder det å fylle ut: KONTAKTSKJEMA