Miljøvennlige flytteprosesser

Ved å velge FlytteEksperten, vil man få en rimelig og profesjonell partner, med fokus på service i alle tjenesteledd.

Miljø Flytteeksperten

FlytteEksperten ønsker å bidra i den grad vi kan til det økende behovet for å minimere klimaendringene gjennom miljøvennlige flytteprosesser.   

FlytteEksperten har derfor utviklet et totalkonsept rundt hele flytteprosessen vi har kalt «Grønn flytting». Målet med Grønn flytting er å redusere miljøfotavtrykket for våre kunder. Konseptet innebærer en rekke ulike tiltak både før, under og etter flytteprosessen, hvor målet er å være bransjeledende innenfor miljø. FlytteEksperten har utført oppdrag for noen av Norges mest miljøbevisste selskaper. 

Grønn flytting tilbyr optimaliserte tiltak og rutiner i alle ledd av flyttingen. Vi har gått gjennom flytteprosessen vår i sømmene og analysert i hvilke ledd vi kan fatte tiltak for å bidra med å minimere våre klimaavtrykk. I samarbeid med våre kunder ser vi nå at vi reduserer utslipp, kaster langt mindre avfall, kildesorterer smartere og gjenbruker langt mer. I tillegg til å bidra til å minimere klimaavtrykket ser vi også at dette blir rimeligere for kundene våre. Samtidig gir det oss muligheten til å være transparente med kundene våre, og lar dem få muligheten til å kunne garantere at deres egen miljøsatsing ivaretas. 

FlytteEkspertens satsingsgruppe for miljø, jobber systematisk og kontinuerlig med å videreutvikle konseptet fortløpende etter hvert som nye miljøvennlige løsninger og produkter kommer på markedet, slik at disse også kan implementeres i konseptet. Målet er å gjennomføre en mest mulig miljøvennlig flytteprosess for våre kunder under navnet Grønn flytting. Arbeidet ledes av vår miljøansvarlig Heidi Ramsdal-Ekle. 

FlytteEksperten er stolt Miljøfyrtårn bedrift.

Miljøfyrtårn logo

Kontakt oss

Fyll ut skjema for gratis og uforpliktende befaring. Vi følger opp henvendelsen i løpet av samme, eller påfølgende arbeidsdag.
 

I de fleste tilfeller vil det være ønskelig med en befaring og et kort møte, slik at oppdraget blir godt definert – og vi kan gi et nøyaktig pristilbud.

For enklere prosjekt, vil det være mulig å gi et prisestimat kun basert på inventarlisten og informasjon om adkomst ut- og inn. Fyll i så fall ut en: TILBUDSFORESPØRSEL