Flytting av bedrift fra A til Å​

Ved å velge FlytteEksperten, vil man få en rimelig og profesjonell partner med fokus på service i alle tjenesteledd.

FlytteEkspertens tjenester dekker hele flytteprosessen fra første planleggingsmøte – til innflytting. Vi tilbyr prosjektledelse, kontorflytting, arkivflytting, lagerflytting, spesialflytting og gjennomføring av alle typer flytteprosjekt. Vi legger stor vekt på valgfrihet og tilpassede løsninger. Gjennom kontinuerlig utvikling av våre tjenester, skal vi levere bransjens beste flytteprodukt.

Prosjektledelse

FlytteEksperten har flere dyktige prosjektledere, som har hatt ansvaret for store og komplekse flytteprosesser i privat og offentlig sektor. I et totalprosjekt, kan det noen ganger være behov for å engasjere en ekstern prosjektleder som tar hovedansvaret for fremdriften i prosjektet.

I majoriteten av flytteprosjekt vil det imidlertid være tilstrekkelig med en prosjektleder som assisterer bedriftens interne prosjektleder i større eller mindre grad. FlytteEksperten vil uansett hjelpe til med å finne den riktige løsningen, uten å komplisere eller overselge behovet for prosjektledelse.

1. Basic bedriftsflytting

 • FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, og de ansatte i firmaet pakker/ merker.
 • FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
 • FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.

2. Basic bedriftsflytting pluss

 • FlytteEksperten assisterer bedriftens prosjektleder med råd og planverktøy, samt deltar i møter etter behov.
 • FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, og de ansatte i firmaet pakker/ merker.
 • FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
 • FlytteEksperten monterer eventuelt innkjøpte møbler, setter opp hyllereoler, monterer hyller og bilder på vegger, m.m.
 • FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.
 • FlytteEksperten utfører flyttevask i det gamle lokalet.

3. Totalprosjekt bedriftsflytting

 • FlytteEksperten har hovedansvaret for prosjektledelsen i bedriftens flytteprosess.
 • FlytteEksperten organiserer og utarbeider inventarlister, møbelplaner, merkeplaner, etc.
 • FlytteEksperten leverer pakkeinstruks og emballasje, organiserer pakking og merking (i tillegg til det bedriften gjør selv).
 • FlytteEksperten henter godset på gammel adresse – leverer på ny adresse – og plasserer møblene etter plantegning.
 • FlytteEksperten monterer eventuelt innkjøpte møbler, setter opp hyllereoler, monterer hyller og bilder på vegger, m.m.
 • FlytteEksperten tømmer gammelt lokale for eventuelle gjenværende møbler, samt søppel.
 • FlytteEksperten forhandler tilbakelevering av de gamle lokalene.
 • FlytteEksperten utfører sparkling, maling og eventuelt riving, samt avsluttende flyttevask.
Kategoriene over (1,2,3) er bare eksempler på hvordan oppdraget kan se ut. Flytteplanen vil alltid bli tilpasset bedriftens behov.

Befaring og pristilbud

Før et endelig pristilbud kan gis, vil det nesten alltid være nødvendig med en befaring. Tilsynelatende små ting, som størrelse på heis, antall meter til utgangen, parkeringsforhold og lignende, kan gjøre store utslag i forhold til beregningen av en jobb.

Det viktigste i forhold til et pristilbud, vil imidlertid være å sette opp en god inventarliste. Dette kan gjøres av bedriften selv, eller vi kan gjøre det etter en befaring. Hvis flyttemengden er godt definert, vil FlytteEksperten alltid kunne tilby fastpris.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud på bedriftsflytting Oslo eller på Østlandet. Vi utfører også landsdekkende operasjoner.

Skal du flytte privat?

Ta kontakt med vår samarbeidspartner Majoren Flyttebyrå Oslo AS. De tilbyr rask og bekymringsfri flytting. Majoren Flyttebyrå Oslo AS er et flyttebyrå med 10 års erfaring, og leverer tjenester til private og næringsliv. De tilbyr konkurransedyktige priser og erfarne flyttekonsulenter.

www.majorenflytt.no

Kontormøbler

Interiørplanlegging
Bestillinger og innkjøp
Gjenbruk, bruktsalg
Montasje og kabelsanering

Tilbakelevering

Tømming og avhending
Riving, sparkling, maling
Flyttevask m/ boning, rens
Forhandling, overlevering

Lager

Mellomlagring
Langtidslagring
Henting og levering
Lokaler sentralt i Oslo

Referanser

Noen av våre referanser

★★★★★
FlytteEksperten leverte det rimeligste anbudet og holdt oss fortløpende oppdatert på kostnadssiden.Deres kompetanse og flytteledelse gjorde at flytteprosessen ble en positiv erfaring.

★★★★★
Jeg er svært fornøyd med jobben deres og hele prosessen.

Arne Heiestad Advokat/partner

★★★★★
Vi ble møtt av profesjonelt personale som roet oss ned og loset oss trygt gjennom hele prosessen. Vi kan trygt anbefale FlytteEksperten til andre potensielle kunder

Christine Liland Quality Manager

★★★★★
Bedre service har vi ikke vært borti! Alt gikk etter planene, og ekstraarbeid som dukket opp underveis ble tatt på strak arm. Tusen takk for kjempe god hjelp!

Maria Madsen Office Manager

Kontakt oss

Fyll ut skjema for gratis og uforpliktende befaring. Vi følger opp henvendelsen i løpet av samme, eller påfølgende arbeidsdag.
 

I de fleste tilfeller vil det være ønskelig med en befaring og et kort møte, slik at oppdraget blir godt definert – og vi kan gi et nøyaktig pristilbud.

For enklere prosjekt, vil det være mulig å gi et prisestimat kun basert på inventarlisten og informasjon om adkomst ut- og inn. Fyll i så fall ut en: TILBUDSFORESPØRSEL